Закон Курской области от 05.07.1997 №15 ЗКО (ред. от 15.03.2023 г.)